Холбогдох хууль, тогтоомж

Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 ТЕГ-ын даргын 54 дүгээр тушаал /Маягт шинэчлэн батлах тухай/ 2014-01-27 00:00 application/pdf 7.04 MB Татах
2 Татварын алдангийн хэмжээг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн Газрын Тогтоол №5 2013-01-12 00:00 application/pdf 17.94 MB Татах
3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай НИТХ-ын тогтоол 2012-11-22 00:00 application/zip 19.48 KB Татах
4 Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 6 Татварын алдангийн хэмжээг тогтоох тухай 2012-01-11 00:00 image/jpeg 854.5 KB Татах
5 Агаарын бохирдлын төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 92 дугаар тогтоол 92 2011-03-22 00:00 application/zip 53.96 KB Татах
6 Монгол Улсын Засгийн газрын 286 дугаар тогтоол, Уул уурхайн эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт 2010-11-10 00:00 application/pdf 70.21 KB Татах
7 Засгийн газрын 2007-04-04 өдрийн 88 дугаар тогтоол, нэмэлт өөрчлөлт 2007-04-04 00:00 application/msword 30.5 KB Татах
8 Засгийн газрын 2007-04-04 өдрийн 88 дугаар тогтоол, нэмэлт өөрчлөлт 2007-04-04 00:00 application/msword 27.5 KB Татах
9 АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ application/msword 144 KB Татах
10 ГАЗРЫН ТУХАЙ application/msword 253.5 KB Татах
11 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ application/msword 117.5 KB Татах
12 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ text/rtf 358.91 KB Татах
13 КОМПАНИЙН ТУХАЙ text/rtf 2.78 MB Татах
14 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТУХАЙ application/msword 111.5 KB Татах
15 НӨХӨРЛӨЛИЙН ТУХАЙ text/rtf 111.74 KB Татах
16 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ application/msword 96.5 KB Татах
17 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ application/msword 338.5 KB Татах
18 ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ application/msword 99.5 KB Татах
19 ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА, САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ application/msword 308.5 KB Татах
20 МОНГОЛ УЛСЫН ЯАМНЫ ЭРХ ЗYЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ application/msword 110.5 KB Татах
21 ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ text/rtf 1.23 MB Татах
22 ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ application/msword 228.5 KB Татах
23 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ application/msword 94.5 KB Татах

Хэрэглэгч