Татвар хураалтын тасгийн үйл ажиллагаа

  • Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахад нь татвар төлөгчдөд зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх, сургалт сурталчилгаа хийх
  • Ногдсон татварыг хураах, татварын өр барагдуулах, улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх
  • Татвар төлөгчийн хувийг хэрэг үүсгэн баяжилт хийх, нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгэх
  • Татварын тайлангийн ирцийг хангах, тайлангаа ирүүлээгүй татвар төлөгчдөд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх

DSCN3308

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Цахим шуудангийн хаяг Утасны дугаар
1 Ц.Чулуунцэцэг ТУАБайцаагч chuk9390@yahoo.com 7051-80-49
2 Г.Энхцэцэг ТУБайцаагч g_tsetseg22@yahoo.com 7051-80-49
3 О.Алтанцэцэг ТУБайцаагч altaa_2004mn@yahoo.com 7051-80-49
4 Г.Түвшинжаргал Татвар хураагч 7051-80-49

Хэрэглэгч