Сургалт зохион байгууллаа.

iltod

Зүүн бүсийн худалдааны төвд лангуугаар худалдаа эрхлэгч иргэдэд Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, Нэмэгдсэн өртөгийн албан татварын тухай хууль, ОТБТБАҮХЭИОАТ-н тухай хуулийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Хэрэглэгч